لیفتراک برقی سرد خانه

لیفتراک برقی سرد خانه : در جامعه امروز  با توجه به پیشرفت شرکت ها و دارا بودن به انبار های بزرگ برای جا به جای بار از لیفتراک برقی استفاده می کنند.

لیفتراک ها از مدل های مختلف و متنوعی از جمله لیفتراک های دیزلی و برقی  تشکیل شده است.یکی از این لیفتراک ها لیفتراک برقی سردخانه است که با تو جه به نوع و حجم در سرد خانه های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.

وزن این لیفتراک ها از1 الی 3تن است و از دکل های آهنی بسیار مستحکم ساخته شده است.

لیفتراک برقی سرد خانه دارای دکل های دو مرحله و سه مرحله ای است که دو مرحله ای برای فضا های کوچک مثل سرد خانه های گوشت و مواد پروتئینی مورد استفاده قرار میگیرد و سه مرحله ای در سردخانه هایی که از فقسه های بزرگ تشکیل شده کارایی دارد.

خرید لیفتراک برقی سردخانه

یکی از مزایا این لیفتراک ها باطری آن هاست که قدرتب برابر با 7(آمپر/ساعت) که هروز باید شارژ و روغن کاری  شوند تا بهترین کارایی را داشته باشند.

لیفتراک برقی سرد خانه از قابلیت های بالایی برخوردار است این لیفراک میتواند در دما های( 15-الی 35) درجه سانتیگراد به آسانی و بدون هیچ مشکلی مورد استفاده قرار گیرد.

در خرید لیفتراک های برقی سرد خانه باید به این موضوع توجه کرد که لیفتراک برقی باید با وزن باری که قرار است جابجا کند یکی باشد در قسمت سرد خانه ها ازلیفتراک های برقی شارژی استفاده می کنند که الودگی صوتی و دود ناشی از لیفتراک در سرد خانه نباشد.

نکته مهم دیگر این است که ارتفاع دکل لیفتراک با ارتفاع سرد خانه ما یکی باشد .تا بهتر بار های داخل سرد خانه را جابجا کند و دچار مشکل نشود. در پایان نکته اخر این است اوپراتور های این نوع لیفتراک ها باید حرفه ای باشد تا به سرد خانه صدمه وارد نکند.