عیب یابی باطری تراکنشی

عیب یابی باطری تراکنشی

باطری تراکنشی را می توان در موارد زیر تست و تعمیر کرد: در صورت معیوب بودن باطری تراکشنی می توان آن را به صورت کامل شارژ کرد. اتصالات و کابلهای رابط و پیچ ها و پل های سربی رابط را می توان تست کرد. با استفاده از دستگاه دیس شارژ و آنالایزر باطری و تعیین بک آپ باطری و تعیین میزان خرابی های جزئی و خرابی های کلی سلول ها می توانیم باطری را تست کنیم. با خالی کردن کامل باطری از جعبه ی فلزی و تعمیر کردن قسمت های پوسیده ی جعبه ی فلزی را می توان انجام داد. تست و تعمیر شکافتن سلول ها و اسید شویی و لجن گیری و بستن دوباره برای نگه داشتن مقدار باقی مانده باطری می توان به آن مواد شیمیایی تزریق کرد. عیب یابی باطری تراکشنی مونتاژ باطری تعمیری و شارژ کردن دوباره آن و تست باطری های تراکشن سربی اسیدی همیشه ایمن هستند، در صورتی که با دستورالعمل های استاندارد نگهداری شوند. دستوالعمل های عمومی

باطری تراکنشی

 • زمانی که عمر باطری تمام شده دیگر نباید از آن استفاده کرد.
 • از وقوع جرقه و اتصال کوتاه پرهیز کنید.
 • فلز با ترمینال نباید تماس برقرار کند.
 • برای کار با باطری لیفتراک از وسیله ای استفاده کنید که دارای عایق باشد.
 • در زمان کار با باطری نباید از دستبند، انگشتر، ساعت یا اشیاء فلزی استفاده کرد.
 • باطری ها باید هر هفته یک بار بررسی شوند.
 • اطمینان حاصل کنید از اینکه سطح الکترولیت در هر سل، بالای صفحات و جدا کننده ها قرار دارد.
 • تمامی اتصالات قرار گرفته روی باطری، سل ها، کابل ها و سکوت های متصل کننده سالم می باشند.
 • عایق کابل باطری، پین اتصال، سوکت های اتصالات به کابل های باطری وصل شده است. کابل های شارژر غیر قابل استفاده، خراب یا اکسیده نیستند. تمیز شوند و اگر لازم بود آن را تعویض کنید.
 • تمامی اتصالات باید مناسب و تمیز باشند تا اتصال خوبی برقرار شود. عایق های بین اتصالات و ترمینال های سل ها در موقعیت خود قرار دارند.
 • بالا و دیوارهای باطری همچنین سینی استیل باید تمیز باشند تا از بسته شدن سوراخ های تهویه جلوگیری شود.
 • عیب یابی باطری تراکشنی

برای تمیز کردن باطری از یک پارچه کتان و مرطوب استفاده شود. برای بهتر فهمیدن این موضوع باید از دستورالعمل های قرار گرفته شده روی باطری استفاده شود.