ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع:

الف ـ سامانه محدودکننده: باعث جلوگیری فرد از سقوط می شود و به دو طریق، نرده حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال، لنیارد و کمربند حمایل بند کامل بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب ـ سامانه متوقف کننده: این سامانه با به کارگیری تجهیزات مناسب، در هنگام سقوط، انرژی ناشی از سقوط را جذب می کند و باعث کم شدن شدت آسیب و جراحات وارد شده به عامل کار در ارتفاع کار می گردد، که به دو صورت فردی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. فردی مانند: کمربند حمایل بند کامل بدن، طناب ایمنی و شبیه آن ها و عمومی مانند تور ایمنی روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع ج ـ دسترسی با طناب: دسترسی با طناب دارای دو بخش ایمن می باشد: بخش اول طناب دسترسی و بخش دوم طناب پشتیبان می باشد که شامل، کمربند حمایل‌ بند کامل بدن با وسایل دیگری برای بالا و پایین رفتن در مکان های کار و در موارد دیگر استفاده می شود. روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع فاصله ایمن: به حد فاصل فرد با سطح مبنا برای جلوگیری از برخورد فرد هنگام سقوط گفته می شود. روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع لنیارد: تسمه یا بند محکمی است که بین عامل کار در ارتفاع با طناب تکیه گاه یا سازه ثابت مورد استفاده می باشد.

جهت خرید انواع باطری لیفتراک استاکر برقی شارژر لیفتراک به سایت ما مراجعه فرمایید.

روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع کمربند ایمنی: ابزاری است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمری که قسمت کمر را می‌پوشاند. حمایل بند کامل بدن (هارنس): دارای پوششی از جنس الیاف با ترکیبات پلیمری و با دوام که قابلیت پوشاندن بالای ران تا سطح کتف را دارد و به وسیله قلاب هایی که روی آن متصل است، فرد را به سایر تجهیزات سامانه‌های کار در ارتفاع وصل می‌ کند. قلاب قفل شونده (کارابین): وسیله ای است به فرم حلقه ای، که در حین انجام کار در ارتفاع بتوانیم اجزاء ابزارها را به هم متصل کنیم و به دو صورت پیچی یا قفل خودکار، ایمن می گردد. شوک ‌گیر: وسیله ای است که در حین انجام کار برای ایمنی بیشتر جهت کاهش اثر نیروی ضربه، که در هنگام سقوط به وجود آمده است کاربرد دارد. انواع طناب:

  • تکیه‌گاهی
  • عملیاتی
  • ایمنی
  • دینامیکی
  • نیمه استاتیک
  • پشتیبان