حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی؛مواد غذایی؛ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ 96/03/02 لغایت 96/03/05

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی مواد غذایی ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ 96/03/02 لغایت 96/03/05.از محل غرفه شرکت؛ (محوطه باز   روبه روی سالن 38 B) دیدن فرمایید.