شارژر باطری لیفتراک

باطری لیفتراک چگونه شارژ می شود

استفاده از لیفتراک برقی به دلیل نداشتن آلودگی صوتی و تنفسی لیفتراک های دیزلی و گازی در سالن هایی

که سرپوشیده و انبارها توصیه می شود و ما در این مقاله نحوه شارژ باطری لیفتراک و نگهداری

صحیح و نکات ایمنی در این خصوص آشنا می شوید .و نیاز است که قبا از شروع این مقاله

به مواردی اشاره کنیم از جمله :هر بار شارژباتری لیفتراک ،یک سیکل و دوره کاری آن راکاهش می دهد .

بسیاری از باطری های جدید برای شارژ تا 1500بار پیش از پایان عمر مفید ساخته اند .

باتری که در هر روز یک بار شارژ می شود (300بار در سیکل کاری) حدود 5 سال (1500بار شارژ)عمر خواهد کرد .

شارژ اشتباه باتری که در قسمت بعدی توضیح داده می شود می تواند عمر باطری را به کمتر از نصف کاهش دهد .

به یاد داشته باشید که باطری نقش همان باک سوخت را در لیفتراک برقی ایفا می کند .پس نیاز مراقبت است .

نگهداری باطری لیفتراک معمولا با وجود اهمییت فروان فراموش می شود

این عامل می تواند به کاهش هزینه ها در آینده و افزایش ایمنی و عمر مفید لیفتراک کمک کند

امروزه تعداد زیادی از لیفتراک های برقی مورد استفاده قرار می گیرندکه باطری آن  یک قطعه گران قیمت این لفتراک ها است .

چگونه باطری لیفتراک را شارژ کنیم ؟

باطری لیفتراک برای کارکر کرد مدت زمان طولانی طراحی شده اند .ولی با رسیدن

به این عمر و مفید و طولانی بایستی اطمینان حاصل کنید که اپراتور باطری را به دستی شارژ می کند .

نکته هایی اصلی و مهم شارژ باطری لیفتراک

بعد از هر بار شارژباطری نو لیفتراک و 5 بار شارژ باطری های قدیمی حالت Weekend یا equalize (آخر هفته) را برای شارژ انتخاب کنید .

قابل توصیه است که باطری لیفتراک را در پایان شیفت کاری یا زمانی که تنها 30درصد از شارزآن باقی مانده شارژ مجدد نمائید.

همواره در محلی که تهویه مناسب هوا وجود دارد به شارژ باطری لیفتراک بپردازید .

اجازه ندهید شارژ باطری از 20 درصد کمتر شود .

در غیز این صورت عمر مفید آن به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .

اجازه ندهید باطری که خالی شده برای مدت طئلانی به این صورت باقی بماند .

این کار باعث می شود که باطری لیفتراک سولفاته و عمر آن کاهش یابد .

در فرصت های کوتاه بدست آمده مثل زمان استراحت لیفتراک را شارژ نکنید

هر بار اتصال باطری لیفتراک به شارژر یک سیکل از عمر مفید آن کم می کند .

بنابراین این اگر دوبار در روز آن را شارز کنید عمر آن از 5 سال به 2.5 سال کاهش می یابد .

تا جایی که امکان دارد شارز باطری لیفتراک را نیمه کاره رها نکنید و اجازه دهید سیکل شارز کامل انجام گیرد .

هرگز آب باطری را بیش از اندازه مشخص پر نکنید که این کار موجب می شود

که شارژ بعدی آب سر ریز شده و به از دست دادن اسید باطری لیفتراک منجر شود

که کاهش مقدار اسید موجب خالی شدن سریع آن و تولید گرمایی اضافی خواهد شد .

شارژر باطری لیفتراک