خدمات تعمیر و احیای باطری لیفتراک

خدمات تعمیر و احیای باطری لیفتراک

متاسفانه در برخی از موارد مشاهده شده است که عملیات  خدمات تعمیراحیا باطری لیفتراک تحت شرایطی غیر عملی و توسط برخی افراد که هیچ گونه سابقه علمی و فنی در این زمینه ندارند انجام شده است که همین موضوع باعث رسیدن صدماتی به باطری لیفتراک و حتی لیفتراک های مشتری شده است .یک اصل کلی درتعمیر باطری لیفتراک وجود دارد که باطری سولفاته شده و باطری هایی که دچار ریختگی صفحات مثبت و منفی هستند تحت هیچ شرایطی قابل تعمیر نمی باشند .

برخی از خدمات و احیای باطری لیفتراک

 • انجام شارژ باطری معیوب طبق منحنی شارژ مخصوص
 • تست باطری از نظر اتصالات رابط و پیچها و پلها سربی رابط
 • تست باطری توسط دیسشارژر و آنالایزر باطری و تعیین بکاپ باطری و
 • تعیین میزان خرابیها جزئی و کلی سولها
 • انجام عملیات تخلیه کامل باطری از باکس فلزی
 • و تعمیر پوسیدگی های جعبه فلزی و عملیات آهنگری و نقاشی کامل باکس باطری
 • انجام عملیات شکافتن سلولها و اسید شویی و لجن گیری و بستن مجدد
 • تزریق مواد شیمیایی مخصوص احیا ظرفیت باقیمانده باطری
 • مونتاژ باطری تعمیر شده و شارژ مجدد تست نهایی
 • تست وضعیت شارژ باطری توسط هیدرومتر و سنجش نسبت چگالی اسید
 • به آب که این کمیت بیانگر میزان شارژ باطری با وضعیت شیمیایی باطری می باشد .

  نکات مهمی که عمر باطری را افزایش می دهد

  نگذارید شارژ باطری لیفتراک کتر از 20% پایین تر بیاید .بهتر است باطری را زمانی کخ 80% شارژ خود را از دست دادو دوباره شارژ کنید .کامل خالی شدن از عمر باطری کم می کند .با 20% شارژ اجزای الکتریکی داخل باطری شروع به داغ شدن می کنند .و به مرور زمان این موارد باعث آسیب هایی به لیفتراک می رساند .و همچنین اجزای داخلی نیز امکان سوختن دارند و موتور نیز ممکن است از کار بیافتد .